piątek, 19 czerwca 2015

Rada Oświaty Polonijnej, czerwiec 2015


Wspieranie oświaty polonijnej przez MEN, wspomaganie nauczania języka polskiego za granicą i doskonalenie zawodowe nauczycieli polonijnych – to tylko niektóre tematy, o jakich dyskutowała w sobotę Rada Oświaty Polonijnej.
W spotkaniu, poza przedstawicielami Rady z 19 różnych krajów, udział wzięły także szefowa MEN – Joanna Kluzik-Rostkowska oraz wiceminister edukacji narodowej Ewa Dudek. Sobotnie spotkanie było drugim posiedzeniem Rady, po reaktywacji jej działalności. Pierwsze, również z udziałem szefowej MEN, odbyło się w listopadzie ubiegłego roku.
Joanna Kluzik-Rostkowska przedstawiła działania podjęte przez MEN, które mają realnie wesprzeć polską oświatę za granicą, a szczególnie tamtejsze szkolnictwo społeczne. Przypomniała m.in. stan prac nad ustawą o języku polskim.
– Dzięki naszym zabiegom, ustawa ta rozszerza możliwości certyfikowania poziomu znajomości języka polskiego na ośrodki szkolne. Nadaje również nauczycielom uprawnienia egzaminacyjne – mówiła szefowa MEN. – Wspieramy także doskonalenie zawodowe polskich nauczycieli za granicą. Na ten cel przeznaczyliśmy 2,5 miliona zł. Kolejnych siedem milionów przeznaczyliśmy na wsparcie organizacji wypoczynku polonijnej młodzieży – dodała.
Joanna Kluzik-Rostkowska zapewniła także, że w trakcie przyszłotygodniowej wizyty w Londynie, będzie rozmawiała z oświatowymi władzami Wielkiej Brytanii. Chodzi o utrzymanie egzaminu A-level z języka polskiego. – Bardzo nam na tym zależy. Nie odpuścimy tego tematu – zapewniła minister edukacji.
Szefowa MEN poinformowała Radę o podpisanych już umowach oświatowych z Kazachstanem i Ukrainą. – Znacząco wpłyną na poprawę edukacji polskiej mniejszości w tych krajach – przypomniała Joanna Kluzik-Rostkowska. – Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów z białoruskim rządem – poinformowała.
W trakcie posiedzenia rozmawiano także o wyposażeniu polonijnych szkół w darmowe podręczniki. – Polskim szkołom przekazaliśmy osiem tysięcy egzemplarzy „Naszego elementarza” – powiedziała minister edukacji.
Joanna Kluzik-Rostkowska zaproponowała Radzie wypracowanie i zaproponowanie listy kolejnych postulatów dotyczących wspomagania oświaty polonijnej, które zdaniem Rady, wymagają realizacji w najbliższych latach.
W trakcie dzisiejszego posiedzenia członkowie Rady dyskutowali też w trzech grupach tematycznych. Jedna z nich dotyczyła wspomagania nauczania języka polskiego, a dokładnie konieczności wypracowania rozwiązań mających na celu szereg usprawnień w tym zakresie. Kolejna grupa omawiała praktykę i pragmatykę dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli. Trzecia grupa zajmowała się przesłankami do formułowania priorytetów w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą.
Minister Joanna Kluzik-Rostkowska na dzisiejszym posiedzeniu, kolejny już raz wyraziła wdzięczność dla nauczycieli polonijnych prowadzących nauczanie na całym świecie. Członkowie Rady pogratulowali jej pracy i zaangażowania w kwestie polonijne.
Do zadań Rady Oświaty Polonijnej należy m.in.: przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą i przedstawianie propozycji rozwiązań w tym obszarze. Rada konsultuje też projekty aktów prawnych i opracowań zawierające propozycje systemowych zmian w tym zakresie.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/posiedzenie-rady-oswiaty-polonijnej-z-udzialem-szefowej-men.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz