wtorek, 13 września 2016

Bohater ON


Jak mówić o trudnych temat za uczniami? I czy mówić? Historia, nawet ta bolesna, jest częścią dziedzictwa młodego pokolenia.W lokalnych szkołach holenderskich historii jest niewiele, a Polskich elementów nie ma wcale. Rolą polonijnej szkoły, rodziców jest więc opowiedzenie dzieciom o tym co Polskę ukształtowało, w sposób nie przytłaczający faktami, datami, ale w taki aby zainteresować tematem, zainspirować do dalszych poszukiwań, poszerzania wiedzy.

W naszej Polskiej Szkole, staramy się pokazać uczniom żywą historię. Tak było i w tym przypadku, kiedy włączyliśmy się w akcję BohaterON kartka do powstańca. Najstarsi uczniowie usłyszeli o Powstaniu Warszawskim (niektórzy po raz pierwszy) obejrzeli pomnik Małego Powstańca, poznali symbol Polska Walcząca. Usłyszeli historię Powstańców, a na koniec każdy indywidualnie wypisał swoją kartę do Powstańca.

Wszystkie kartki trafią do warszawskiej fundacji Sensoria, która przekaże je naszym Bohaterom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz