niedziela, 29 czerwca 2014

Młody Ambasador Polski edycja 2014/2015


Dumni jesteśmy z naszej uczennicy, Basi Walorskiej, która została Młodym Ambasadorem Polski.

4 lipca w ambasadzie Polski w Hadze odbyła się miła uroczystość, podczas której Pan Ambasador dr Jan Borkowski  wręczył akty nadania tytułu Młodego Ambasadora Polskidziesięciorgu polskim dzieciom.
Tytuł ten został im nadany jako wyraz uznania za promowanie dobrego wizerunku Polski w Królestwie Niderlandów. Wyróżnieni  przygotowali i przeprowadzili prezentacje w swoich holenderskich szkołach na polskie tematy, wydając tym samym piękne świadectwo zarówno naszej ojczyźnie, jak i sobie samym.
Młodymi Ambasadorami zostali:
Eva van den Bosch , Natalia van Dijk , Piotr van Dijk, Ada van der Haagen ,Witold Kamphorst, Victoria Marynowska, Ignacy Prost , Barbara Walorska, Livia Wacławska, Maciej Wrona
Prezentacje 2013/2014:
Ambasadorem jest każdy kto dobrze świadczy o kraju swojego pochodzenia, kto jest z niego dumny, kto chce o nim opowiadać.
Więcej na: http://www.rotterdam.polskaszkola.nl/map/map_2Ostatnie zajęcia szkolne i zakonczenie roku szkolnego

Zaproszenie na spotkania!