wtorek, 23 maja 2017

Prezentacje ulubionych książek w grupie 3Tekst: Agnieszka Jasik, nauczyciel w grupie 3

Nie ma wątpliwości, że czytanie jest niezbędne dla rozwoju naszych dzieci. Na szczęście stanowi jedną z niewielu konieczności życiowych, która jest zarazem przyjemna .

Dlatego też, chciałyśmy zachęcić dzieci do regularnego  czytania książek i to nie tylko tych w języku holenderskim, ale  także i tych w naszym  języku rodzimym.   

W obecnym roku szkolnym dzieci z grupy 3 przygotowywały na zajęcia prezentację na temat przeczytanej przez siebie polskiej książki. Każde dziecko, w swoim terminie, dokonało prezentacji oraz przeczytało fragment swojej ulubionej książki na forum klasy.    Czytanie książek nie jest lekarstwem na wszystkie trudności naszych dzieci w nauce, ale niewątpliwie jest jednym z najlepszych sposobów na ich uniknięcie a do tego  to świetna zabawa!  Dlatego też  i my wyśmienicie się bawiliśmy ! 
Forum Polskich Szkół w Holandii

Polska Szkoła w Oss jest jedną z kilkunastu działających w tej chwili w Holandii szkół społecznych dla dzieci. Prawie wszystkie szkoły zrzeszone sa w organizacji parasolowej- Forum Polskich Szkół w Holandii. Największe imprezy- Wierszowisko, konkurs plastyczny, konkurs fotograficzny, Dzień Edukacji Narodowej, Polonijny Dzień Dwujęzyczności organizowane są dla szkół członkowskich i polonijnych dzieci właśnie przez FPSN.

W minioną niedzielę, 21.05.2017 w Giesebeek obyło się coroczne Walne Zebranie szkół członkowskich. Osstoję reprezentowali: Magdalena Obadowska, Agnieszka Jasik. W podwójnej roli występowała Agnieszka Lonska, która od dwóch jest prezesem zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii. Zebranie było okazją do podsumowania mijącego roku szkolnego, dyskusji o potrzebach szkół, wymiany poglądów, snucia planów na przyszłość. Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności. Odbyły się także nowe wybory do zarządu na kolejną dwuletnią kadencję, zarząd zasiliły dwie nowe osoby.

Zarząd FPSN na lata 2017-2019, od lewej:
Katarzyna Kiszkiel, PS Tilburg, Marta van den Haagen Ps Lokomotywa Amsterdam, Gosia Lubbers-Dąbrowska Ps Breda, Agnieszka Lonska Ps Osstoja, Izabela Szczepkowska-Granieczny Ps Schiedam. 

Ostatnim punktem programu było szkolenie dla kadry oświatowej z technik pamięci z panią Marzeną Markiewicz ze Szkoły Pamięci.

Dzień Mamy w Polskiej Szkole

Grupa 1- Dzień Mamy (i taty ;-) 

Zajęcia szkolne, wiosna 2017

Grupa najstarsza
Najstrasza grupa- 10-12 lat
Grupa 3
Grupa 3
Grupa 2


Grupa 1

Grupa 1


Wierszowisko 2017


Zaproszenie na spotkania!