wtorek, 24 października 2017

Polonijny Dzień DwujęzycznościDzień Edukacji Narodowej

W wizytą w Ambasadzie RP w Hadze na spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 


Polonijny Dzień Dwujęzyczności w Bredzie

Konkurs fotograficzny Polska w obiektywie polonijnego dziecka- Wyniki


Polonijny Dzień Dwujęzyczności zaproszenie


Jesienne zajęcia

Za oknem piękna, złota chciałoby się powiedzieć- polska- jesień. Nasi uczniowie z młodszych grup wykjorzystali więc skarby przyrody- liście, kasztany do nauki.

poniedziałek, 2 października 2017

Bohater On edycja 2017


O historii, zwłaszcza tej trudnej, wojenne nie jest łatwo mówić. Można jednak historię pokazać, można jej dotknąć i ją poczuć. Dlatego chętnie uczestniczymy w takich inicjatywach jak Bohater ON- kartka do powstańca warszawskiego. I nagle okazuje się, że lekcja historii jest żywa, współczesna, że wypisana kartka łączy pokolenia, a udział w akcji znanej z telewizji i zrobienie zdjęcia takiego jak ma znany polski aktor, aktorka zbliża nas do Polski.

Akcja Bohater ON, polskiej Fundacji Sensoria, ma swoją drugą edycję i po raz drugi w niej uczestniczymy. W tym roku obie najstarsze grupy wypisały kartki do powstańców. 

Więcej o akcji: https://bohateron.pl/o-akcji/Witaj szkoło!

23 września rozpoczęliśmy tegoroczne zajęcia w szkole. Miło było zobaczyć znajome twarze po długiej, wakacyjnej przerwie. Dzieci uśmiechnięte wchodziły do swoich klas, witały się z kolegami, ściskały na przywitanie nauczycielki. Nasi uczniowie urośli w wakacje!

Klub Malucha

Grupa 1/2
Grupa 3

Grupa 4/5


Grupa 6/7
Grupa 8 plus

Zaproszenie na spotkania!